Subsidie Energiebesparing Eigen Huis

Investeringssubsidie Duurzame Energie en Energiebesparing, wat houdt dit in?

Nog steeds verliezen er talloze Nederlandse huishoudens honderden euro’s aan stookkosten, doordat er warmte uit hun huis ontsnapt. Hierom heeft de Nederlandse overheid in het Klimaatakkoord van 2019 voor haar burgers een subsidie vrijgemaakt ter hoogte van €84 miljoen. Vanaf 1 januari 2021 is de SEEH overgegaan op de ISDE, waaraan ook isolatiemaatregelen zijn toegevoegd.

De producten in ons assortiment met thermische isolatie voldoen aan de richtlijnen voor de energiebesparende isolatiemaatregelen. WNDW staat namelijk niet alleen voor de beste kwaliteit, maar ook voor duurzaam met bijbehorende goede isolatiewaarden. Wij vinden namelijk dat kozijnen geen aankoop zijn, maar een investering.

Waarom wordt de subsidie gegeven?

Het doel van het Klimaatakkoord van 2019 is het drastisch terugdringen van de CO2-uitstoot. De overheid hoopt de Nederlandse burger te stimuleren hun woning te verduurzamen als gevolg van de Subsidie Energiebesparing Eigen Huis. Dit helpt dan om de CO2-uitstoot en het gasverbruik te verminderen. Een geweldig initiatief dus als u het ons vraagt! De SEEH was in 2020 een groot succes, en het volledige subsidieplafond is dan ook bereikt. Om deze reden heeft de overheid besloten de subsidie door te zetten, en heeft 5 typen isolatiemaatregelen toegevoegd aan de ISDE.

Wanneer u investeert in uw eigen woning met energiebesparende maatregelen helpt u niet alleen mee aan een beter milieu. U krijgt hier ook meer wooncomfort, een lagere energierekening én een beter verkoopbaar huis voor terug.

Waarvoor krijgt u de subsidie?

U komt in aanmerking voor de subsidie wanneer u voor uw woning minimaal 2 energiebesparende isolatiemaatregelen heeft laten uitvoeren en deze betaald heeft. Deze woning moet dan wel uw eigendom én hoofdverblijf zijn. Bovendien kan de subsidie slechts eenmaal worden aangevraagd per woning.

Hoogrendementsglas is één van de energie-besparende isolatiemaatregelen waaruit u kunt kiezen. Hieronder wordt verstaan het vervangen van glas in de thermische schil door HR++-glas of door triple glas (HR+++). Indien u triple glas neemt, dan moet dit altijd in combinatie met het vervangen van het kozijn door een isolerend kozijn.

Ook isolerende deuren zijn meegenomen als aanvullende maatregel binnen de subsidieregeling. Om in aanmerking te komen moet u de voor- en achterdeur in de bestaande thermische schil vervangen door een isolerende deur. De volledige lijst met maatregelen kunt u vinden op de website van Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

Hoe hoog is de subsidie?

De subsidie die u ontvangt bedraagt ten hoogste €10.000,00 per woning. Het is mogelijk om uw subsidie vooraf in te schatten. Hiervoor heeft het RVO een rekentool beschikbaar gesteld. Deze kunt u vinden via deze link onder het kopje “Bereken uw subsidie”.

Wat zijn de voorwaarden?

Er gelden enkele voorwaarden voor u in aanmerking komt voor het ontvangen van subsidie. De maatregelen moeten voldoen aan een minimale oppervlakte-eis en aan bepaalde isolatiecriteria. U vindt deze terug in onderstaande PDF of op de website van het RVO.

Daarbij noemt RVO op haar website de volgende algemene voorwaarden:

  • U laat minstens 2 energiebesparende isolatiemaatregelen uitvoeren
  • U bent in het bezit van een geldig burgerservicenummer (BSN).
  • De woning is uw eigendom én hoofdverblijf, of wordt uw hoofdverblijf na renovatie.
  • Voor de betreffende woning is nog niet eerder een SEEH-subsidie verstrekt.
  • U vraagt de subsidie aan nadat de maatregelen uitgevoerd en betaald zijn.
  • De maatregelen zijn uitgevoerd vanaf de openstelling van de regeling op 15 augustus 2019. Voor maatregelen die al eerder zijn uitgevoerd, kunt u geen subsidie krijgen.
  • U laat de maatregelen uitvoeren binnen de bestaande thermische schil. Dit betekent dat u voor aan- of nieuwbouw aan uw woning geen subsidie krijgt. U moet hiervoor voldoen aan het Bouwbesluit 2012.
  • U laat alle maatregelen uitvoeren door één of meer deskundige bedrijven met een KVK-inschrijving in de sectie bouwnijverheid (hierna: bouwbedrijf).
  • Het is niet toegestaan dat de eigenaar én bewoner zelf de maatregelen uitvoert.

Hoe vraag ik de subsidie aan?

De subsidie is online aan te vragen. Hiervoor gebruikt u de aanvraagbutton op deze pagina van RVO. Zij hebben een stappenplan Aanvraagproces SEEH eigenaar én bewoner opgesteld, welke handig is vooraf te bekijken. U kunt inloggen met uw DigiD-inloggegevens, en het is mogelijk om uw aanvraag tussentijds op te slaan.

Indien uw aanvraag goedgekeurd wordt, krijgt u een beslissing per post, deze ontvangt u binnen 13 weken na uw aanvraag

Lees alle informatie en details over de Subsidie Energiebesparing Eigen Huis terug op de website van RVO.